Strategia rozwoju Kancelarii EBIT została sformułowana dla następujących obszarów:

1. Zarządzanie przez jakość.
Dla Kancelarii EBIT priorytetem będzie zapewnienie tego standardu poprzez:
Indywidualne podejście do każdego zlecenia, poprzedzone rozpoznaniem branży oraz makro - i mikro - otoczenia firmy (zleceniodawcy),
Terminowość realizacji powierzanych zleceń,
Kompleksowość oferty oraz możliwość jej dostosowania do konkretnych potrzeb klienta,
Najwyższy poziom świadczonych usług,
Gwarantowanie zachowania poufności informacji,
Efektem sporządzanych analiz nie będą wyłącznie "suche" dane i wskaźniki, ale dogłębna ocena wyników finansowych uwzględniająca wnioski i szczegółowe zalecenia,
Z racji tego, iż na wizerunek i kompetentność Kancelarii największy wpływ będą mieli jego pracownicy, szczególny nacisk będzie kładziony na to, aby byli to wyłącznie najlepsi specjaliści.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Kierunki rozwoju i wzrost potencjału firmy.
Kancelaria EBIT to przedsięwzięcie, które powstało jako zalążek profesjonalnej firmy świadczącej kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości, podatków i finansów. Na jej rozwój składać się będzie kilka etapów:
Jednoosobowa działalność - właścicielka początkowo sama realizuje zlecenia w zakresie obsługi rachunkowej, podatkowej i finansowej firm z sektora MSP,
W miarę wzrostu ilości klientów zostaną zatrudnione kolejne osoby-samodzielne księgowe. Dzięki temu możliwe będzie obsługiwanie większej ilości firm i świadczenie szerszego zakresu usług.
Po umocnieniu swojej pozycji na rynku małych i średnich firm Kancelaria rozszerzy zakres usług o badanie sprawozdań finansowych a szczególnie audyt wykorzystania środków unijnych.
Rozwój działalności Kancelarii w dalszej perspektywie uzależniony będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek: rozwój następować będzie poprzez utworzenie spółki z drugim biegłym rewidentem i rozszerzenie usług audytu albo zatrudnienie kolejnej samodzielnej księgowej bądź specjalisty do spraw kadrowo - płacowych w zależności od popytu zgłaszanego przez klientów. Pozwoli to elastycznie dostosowywać się do sytuacji rynkowej, do zgłaszanego zapotrzebowania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
Home | O firmie | Oferta | Strategia rozwoju | Kontakt i mapa

Copyright © Kancelaria EBIT Biegły Rewident Krystyna Oleś. Realizacja: Verakom